Beroende och missbruk

Har börjat plugga igen, efter två års nattjobb på behandlingshem. En av kurserna handlar om kriminalitet och missbruk, och redan i början av den första kursboken hittar jag enormt intressanta stycken om hur missbruk kan och bör jämföras med kroniska sjukdomar som diabetes och astma, och hur belöningssystemet i hjärnan funkar och vad det betyder för att sluta knarka, bredvid poetiska rader kring spritens och vinets natur av Bellman och Omar Khayyam.

Men, vad jag verkligen fastnar för och vill dela med er här är de allmänt vedertanga (eller iaf av American Psychiatric Associations i sin standardmanual för diagnoser inom psykiatrin, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) antagna) definitionerna av beroende och missbruk.

Beroende (enligt DSM IV) – om minst tre av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

1. Ökad tolerans – behov av påtagligt ökad mängd p g a påtagligt minskad effekt.
2. Abstinens – karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.
3. Använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs.
4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
5. Mycket tid ägnas åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
6. Viktiga aktiviteter – på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.
7. Bruket av ex alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Missbruk (enligt DSM IV) – om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.
2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada ( t ex rattfylleri).
3. Upprepade problem med rättvisan då personen varit påverkad.
4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

Tillsammans med Socialstyrelsens rekommendationer – att en konsumtion av över 10 standardglas i veckan kan utgöra ett riskbeteende, och att över 20 standardglas i veckan oftast är problematiskt – så är de här punkterna en väldigt bra utgångspunkt för att reflektera över ditt eget och andras drickande. Ingen gillar en moralist, och förändring kan bara komma från den egna personen, men som legenden Bumpy Knuckles uttryckte det på Twitter för ett tag sedan: “Friends don’t allow friends to ruin themselves. Say what it is and side step the anger that truth may cause. That’s Love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *